Toàn cảnh VNews

Anh sẵn sàng cho kịch bản Brexit cứng

18/10/2020, 11:14

Nước Anh đã tăng cường sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước kịch bản Brexit không thỏa thuận, hay còn gọi là Brexit cứng. Tuyên bố được Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Brexit của Anh Michael Gove đưa ra sáng nay, trong bối cảnh London yêu cầu một sự thay đổi rõ ràng trong cách tiếp cận của Brussels đối với thỏa thuận thương mại.