Toàn cảnh VNews

Anh sử dụng xăng sinh học để cắt giảm khí thải

28/02/2021, 17:22

Anh có kế hoạch đến tháng 9 tới sẽ đưa vào sử dụng một loại xăng sinh học mới có thể làm giảm đáng kể lượng khí thải CO2 từ các phương tiện giao thông.