Toàn cảnh VNews

Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công

03/03/2021, 17:46

Sáng 3/3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm dịch vụ công và Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

banner