Toàn cảnh VNews

Bắc Giang: Hàng loạt mỏ đất không tuân thủ giấy phép

03/09/2020, 04:57

Các đơn vị khai thác đất tại tỉnh Bắc Giang cố tình phớt lờ các quy định. Còn chính quyền thì chưa quyết liệt trong việc đưa các hoạt động khai khác đi vào quy củ và đúng luật.