Toàn cảnh VNews

Bắc Giang khuyến khích xây dựng tiêu chuẩn cho quả vải

28/06/2020, 10:56

Là địa phương sở hữu đặc sản giàu tiềm năng xuất khẩu là quả vải, trong những năm qua, Bắc Giang đã không ngừng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn. Nhờ chủ trương này, quả vải Bắc Giang từ sản phẩm nông nghiệp đơn thuần, đang dần vươn lên thành mũi nhọn xuất khẩu chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương.

banner