Toàn cảnh VNews

Bắc Giang nhân rộng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu

08/03/2020, 10:59

Tính đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Giang có 2 huyện và 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, xuyên suốt, tỉnh Bắc Giang đã tập trung triển khai có hiệu quả chương trình thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đã về đích.

banner