Toàn cảnh VNews

Bắc Ninh chủ động các kịch bản phòng chống COVID-19

23/02/2021, 13:20

Bắc Ninh cần chủ động xây dựng và thực hiện tốt các kịch bản phòng chống dịch bệnh, tránh bị động trong các tình huống khẩn cấp xảy ra. Đó là đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch diễn ra sáng 23/2.