Toàn cảnh VNews

Bắc Ninh triển khai mạng 5G đầu tiên trong khu công nghiệp

14/01/2021, 17:37

Ngày 14/1, tại Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel đã khai trương mạng 5G tại Khu công nghiệp Yên Phong I. Đây là khu công nghiệp đầu tiên trong cả nước được triển khai mạng viễn thông 5G để hỗ trợ sản xuất.

banner