Toàn cảnh VNews

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

21/06/2021, 11:32

Cách đây 96 năm ngày 21/6/1925 báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã xuất bản số đầu. Sự kiện này đã ghi một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay báo chí Việt Nam không ngừng lớn mạnh đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong mọi hoàn cảnh. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong cuộc chiến tranh gian khổ giành độc lập hay trên chặng đường dựng xây đất nước báo chí cách mạng Việt Nam vẫn luôn khẳng định vai trò, sứ mệnh là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, đồng thời là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ lợi ích của Nhân dân.

banner