Toàn cảnh VNews

Báo chí "tùy cơ ứng biến" với đại dịch

21/06/2021, 19:12

Có thể thấy đại dịch COVID-19 đã tác động sâu rộng đến mọi mặt từ kinh tế đến xã hội, đời sống và làm thay đổi nhiều thói quen của con người. Đối với hoạt động của các tòa soạn và mỗi phóng viên cũng vậy, sự thay đổi trong phương thức tác nghiệp chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc sáng tạo để thích ứng trước những diễn biến bất ngờ, khó lường và tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

banner