Toàn cảnh VNews

Bầu Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang

10/11/2020, 21:15

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Tiến Châu, người vừa đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, nghỉ hưu theo quy định.