Toàn cảnh VNews

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV

14/10/2020, 22:00

Ngày 14/10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra.