Toàn cảnh VNews

Bế mạc phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23/02/2021, 18:55

Ngày 23/2, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, còn khoảng chưa đầy 3 tuần nữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành Phiên họp thứ 54 và cũng là phiên cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Do đó, thời gian không còn nhiều, lại chuẩn bị cho ngày 24/3 triển khai Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tất cả các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan chuẩn bị chủ động các nội dung trình ra tại Kỳ họp thứ 11 và tất cả các báo cáo phải được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, phong phú để trình ra Quốc hội.