Toàn cảnh VNews

Bế mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

15/06/2021, 18:25

Sáng 15/6, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 57. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hết sức trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp; trong đó, xem xét, cho ý kiến 6 nội dung và thông qua 1 nghị quyết về công tác nhân sự.

banner