Toàn cảnh VNews

Bê tông “Vinaconex” xả thải trực tiếp ra môi trường

09/05/2021, 20:55

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh tại các thành phố lớn đã kéo theo sự phát triển nóng của các ngành dịch vụ xây dựng. Trong đó, nổi lên là sự ra đời nhanh chóng của các trạm trộn bê tông. Đáng nói hơn là các trạm trộn bê tông không phép, không theo quy hoạch mọc lên ngày càng nhiều và có xu hướng tăng, để lại những hệ lụy.

banner