Toàn cảnh VNews

Bí quyết luyện 'thần kinh thép' ở Vùng 2 Hải quân

12/01/2021, 17:15

Để có thể sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vùng biển phía Nam của Tổ quốc, các chiến sĩ của Vùng 2 Hải quân luôn phải tích cực luyện tập thể lực cao độ. Không chỉ vậy, người chiến sĩ ở đây còn được rèn luyện để có được “Thần kinh thép” trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.