Toàn cảnh VNews

Biến thể virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ làm tăng khả năng lây nhiễm

17/04/2021, 10:14

Biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm, thậm chí "giảm kháng thể trung hòa" do cơ thể sản xuất ra. Nhận định trên được nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra hôm qua.

banner