Toàn cảnh VNews

Bình Định đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đến ngư dân

01/05/2021, 21:05

Ðể cử tri các vùng biển tham gia bầu cử vào ngày 23/5/2021 đạt tỷ lệ cao nhất, ủy ban bầu cử các cấp ở Bình Định đang khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền, vận động, với phương châm sâu sát, kỹ lưỡng để bà con ngư dân nắm bắt đầy đủ thông tin và lựa chọn được người xứng đáng, đại diện cho quyền lợi của mình.

banner