Toàn cảnh VNews

Bình Phước cách ly tại nơi lưu trú 21 ngày đối với người vào tỉnh

02/06/2021, 11:59

Các trường hợp có nhu cầu vào Bình Phước giải quyết việc riêng phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng cách ly tại nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước 21 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn hướng dẫn công tác y tế tại các chốt kiểm soát.

banner