Toàn cảnh VNews

Bình Phước gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung

21/10/2020, 18:50

Sáng nay 21/10, các chiến sĩ Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cùng các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện biên giới Lộc Ninh đã tổ chức gói 3.000 chiếc bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt.