Toàn cảnh VNews

Bình Phước phòng ngừa bọ cánh cứng hại cây trồng

16/06/2021, 17:30

Trước tình hình loài bọ cánh cứng bùng phát phá hoại cây trồng tại huyện Hớn Quản trong vài năm gần đây, Trung tâm Bảo vệ thực vật Phía Nam vừa có văn bản gửi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bình Phước về việc phòng trừ bọ cánh cứng gây hại cây trồng.

banner