Toàn cảnh VNews

Bình Phước trao nông cụ cho đồng bào nghèo biên giới

05/06/2021, 10:53

Ngày 4/6, huyện biên giới Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước đã tổ chức cấp nông cụ, dụng cụ sản xuất cho các hộ nghèo theo chương trình và kế hoạch giúp giảm nghèo cho 1.000 hộ đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

banner