Toàn cảnh VNews

Bộ Y tế phản hồi về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nano Covax

23/06/2021, 12:00

Vaccine Nano Covax dù có tính sinh miễn dịch tốt nhưng chưa đủ điều kiện để cấp phép khẩn cấp.

banner