Toàn cảnh VNews

Bốn lý do khiến Hà Nội kiểm soát tốt đại dịch COVID-19

22/02/2021, 18:06

Sự hiểu biết phòng chống dịch bệnh, đặc điểm tính cách người dân Hà Nội là việc góp phần hạn chế lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.