Toàn cảnh VNews

Bóng cười – ‘Nước mắt’ sau những ‘cuộc vui’

14/04/2021, 20:36

Bóng cười và sự nguy hại của bóng cười đối với con người không phải là vấn đề mới. Nhưng những hệ lụy của bóng cười thì vô cùng khó lường nhất là đối với những bạn trẻ lạm dụng bóng cười trong những cuộc vui.

banner