Toàn cảnh VNews

“Bóng hồng” nhập ngũ

01/03/2021, 15:07

Cùng với các địa phương trong cả nước, TP.HCM đang sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2021. Năm nay thành phố có gần 4.000 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, điều đặc biệt trong số này có 2 nữ công dân với nguyện vọng được rèn luyện trong môi trường quân đội, được cống hiến sức trẻ thực hiện nghĩa vụ với đất nước như bao bạn bè đồng trang lứa khác.