Toàn cảnh VNews

Các bộ, ngành giải ngân vốn ODA rất chậm

11/06/2021, 18:38

Trong bối cảnh tốc độ giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi của các Bộ, ngành địa phương rất chậm, ngày 11/6, Bộ Tài chính đã tổ chức họp với Ban quản lý dự án của các đơn vị sử dụng vốn quy mô lớn để tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.

banner