Toàn cảnh VNews

Các chính đảng ở Israel tìm cơ hội lập chính phủ mới

05/05/2021, 21:09

Trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không thể thành lập chính phủ liên minh trước thời hạn chót 5/5, hai đối thủ chính trị của ông đã đề nghị Tổng thống trao cơ hội thành lập chính phủ.

banner