Toàn cảnh VNews

Các điểm nóng đa dạng sinh học bị tàn phá nặng nề do Trái Đất nóng lên

22/05/2021, 09:00

Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học (22/5) năm nay có chủ đề “Giải pháp của chúng ta có sẵn trong thiên nhiên”. Thông điệp là lời kêu gọi khẩn thiết con người hãy sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để góp phần bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học, phát triển bền vững và cũng chính là bảo vệ con người.

banner