Toàn cảnh VNews

Các mốc tiến hành bầu cử

03/05/2021, 11:43

Như vậy là chỉ còn đúng 20 ngày nữa cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là dịp để cử tri cả nước thực hiện quyền và trách nhiệm của mình để lựa chọn những người thực sự ưu tú, tiêu biểu đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân. Ngày hội lớn của toàn dân đang tới rất dưới đây là 16 mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử này.

banner