Toàn cảnh VNews

Canada cần đặt thị trường Việt Nam vào vị trí ưu tiên

05/12/2019, 06:31

 Ngày 4/12, Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) và Trường Thương mại Schulich đồng tổ chức một diễn đàn cung cấp thông tin và kết nối đại diện thương mại của các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với lãnh đạo các doanh nghiệp Canada, cùng các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Canada vươn ra thị trường quốc tế.

banner