Toàn cảnh VNews

Canada công bố chương trình hành động mới

24/09/2020, 11:50

Ngày 23/9, Chính phủ Canada đã công bố chương trình hành động mới, trong đó xác định chiến đấu với đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên số một.