Toàn cảnh VNews

Cao Bằng đón công dân trở về từ Bắc Giang

23/06/2021, 22:27

Cao Bằng dự kiến có trên 2.640 công nhân làm việc tại Bắc Giang trở về địa phương. Đây là những lao động có nhu cầu về gia đình, những công nhân phải nghỉ việc do nhà máy tạm dừng hoạt động. Những người này sẽ trở về địa phương sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

banner