Toàn cảnh VNews

Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, động lực phát triển KTXH

01/03/2021, 08:05

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư công. Tuyến đường cao tốc sẽ tạo động lực quan trọng, bước đột phá về giao thông  để các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các tỉnh trong khu vực với cả nước.

banner