Toàn cảnh VNews

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đồ ăn chay

15/04/2021, 07:58

Bộ NN&PTNT có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị quản lý liên quan tiến hành phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn, tập huấn cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay.

banner