Toàn cảnh VNews

Chấn chỉnh tình trạng ồ ạt phát triển dự án khu đô thị

19/04/2021, 11:27

Theo thống kê, từ năm 2003 đến nay, toàn tỉnh Quảng Nam có đến 144 dự án khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư được đầu tư, trong đó riêng thị xã Điện Bàn chiếm đến 108 dự án. Việc xẻ đất, phát triển hàng loạt các dự án nhỏ từ vài chục đến chỉ vài héc ta trong gần 20 năm qua tại Điện Bàn đã gây ra nhiều bất cập, cả vùng đô thị rộng lớn bị xé nhỏ và gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cả hàng ngàn hộ dân nơi đây.

banner