Toàn cảnh VNews

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp 2021 – 2030

15/12/2020, 17:29

Ngày 15/12 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

banner