Toàn cảnh VNews

Chủ tịch nước tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

12/05/2021, 18:31

Sáng 12/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại biểu Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, đến thăm Phủ Chủ tịch.

banner