Toàn cảnh VNews

Chưa cấp phép lập hãng hàng không Cánh Diều

08/09/2020, 22:42

Chính phủ quyết định chưa cấp phép lập KiteAir và giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư trả lời nhà đầu tư việc này.