Toàn cảnh VNews

Chủng virus Covid-19 kỳ lạ ở Ấn Độ có sức công phá như thế nào?

28/04/2021, 09:00

Bengal - Chủng virus mới ở Ấn Độ có tới 3 đột biến, được cho là có khả năng lây nhiễm Covid-19 cao hơn và nguy cơ kháng vắc xin.

banner