Toàn cảnh VNews

Công an Bạc Liêu xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự

21/01/2021, 17:41

Ngày 21/1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

banner