Toàn cảnh VNews

COVID-19 chứng tỏ tầm quan trọng của tiêm chủng

28/04/2021, 08:26

Tiêm chủng cứu sống hàng triệu người mỗi năm và được công nhận là một trong những can thiệp y tế thành công nhất trên thế giới. Đại dịch COVID-19 thời gian vừa quan một lần nữa chứng tỏ, tiêm chủng là cách thức duy nhất để cứu loài người khỏi các dịch bệnh nguy hiểm.

banner