Toàn cảnh VNews

Cuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”

14/01/2021, 21:18

Cuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc” - một ấn phẩm ý nghĩa, một tài liệu quý do Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản đã được ra mắt đúng dịp chào mừng đại hội lần thứ XIII của Đảng.

banner