Toàn cảnh VNews

Cứu trợ người gốc Việt bị lũ lụt tại Kampong Speu – Campuchia

15/10/2020, 22:38

150 phần quà cứu trợ đã được chuyển đến tay 100 hộ người gốc Việt và 50 hộ người Campuchia đang gặp khó khăn do hậu quả của lũ lụt tại tỉnh Kampong Speu.