Toàn cảnh VNews

Đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử

08/05/2021, 16:51

Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng công tác tuyên truyền về ngày bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân tại thành phố Đà Nẵng vẫn rất sôi động. Tại các khu dân cư có lượng cử tri tạm trú lớn, nhiều cách tuyên truyền sinh động, trực quan đã được triển khai để cử tri hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong ngày Hội lớn của toàn dân.

banner