Toàn cảnh VNews

Đa dạng phương thức xét tuyển

18/02/2021, 11:25

Theo phương án tuyển sinh năm 2021, nhiều trường Đại học tiếp tục đa đạng các phương thức xét tuyển để ứng phó dịch COVID-19, đồng thời mở thêm một số ngành đào tạo mới.

banner