Toàn cảnh VNews

Đã đưa được hàng cứu trợ đến khu vực thủy điện bị cô lập

14/10/2020, 13:14

Liên quan đến công tác cứu hộ các nạn nhân của thuỷ Rào Trăng 3, 2 trực thăng của sư đoàn 372 đã trở về và cho biết đã đưa được hàng cứu trợ đến được khu vực thuỷ điện bị cô lập.