Toàn cảnh VNews

Đà Nẵng giãn tần xuất đi chợ bằng thẻ

09/05/2021, 16:53

Để hạn chế tập trung đông người, hạn chế nguồn lây Covid-19, thành phố Đà Nẵng chính thức áp dụng chia tần suất đi chợ cho người dân bằng thẻ đi chợ. Đây là lần thứ hai Đà Nẵng áp dụng hình thức phát thẻ đi chợ cho người dân như thế này, và được xem là một trong những phương án hữu hiệu trong phòng Covid-19.

banner