Toàn cảnh VNews

Đà Nẵng tổ chức lại quy trình Chốt phòng dịch

20/06/2021, 19:09

Trước tình hình để dịch bệnh lây nhiễm vào thành phố Đà Nẵng không được kiểm soát, Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 yêu cầu kiểm tra, rà soát và tổ chức lại quy trình kiểm soát dịch bệnh tại các Chốt phòng dịch ở cửa ngõ thành phố.

banner