Toàn cảnh VNews

Đà Nẵng tổ chức vận động bầu cử trực tuyến

07/05/2021, 16:21

Nhằm đảm bảo công tác vận động bầu cử cho người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trước những diễn biến phức tạp của dịch covid-19, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng quyết định sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến để các ứng viên vận động bầu cử.

banner